שירותי נוטריון

שירותי נוטריון נרחבים, לרבות:

  • תרגום ואישורי תרגום של מסמכים נוטריונים באנגלית.
  • תרגום ואימות נוטריוני לתעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת פטירה, תמצית רישום, תעודת בגרות, מסמכים רפואיים ומסמכים משפטיים.
  • יפויי כח לתאגידים ואנשים פרטיים.
  • אישור נכונות של תרגום.
  • צוואה נוטריונית ואישורה.
  • אימות הסכם ממון.
  • אימות חתימה נוטריוני.
  • אישור העתק צילומי של מסמך.
  • אימות חתימה להסכמים ותעודות מכל הסוגים.