יפוי כח מתמשך

יפו כח מתמשך הינו מסמך משפטי, המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר, לקבוע היום, מי יטפל בו ובענייניו, אם חלילה יורע מצבו ויהפוך ללא כשיר.

את יפוי הכח המתמשך מוסמך לבצע עורך דין שהוא חבר בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מיוחדת מטעם האפוטרופוס הכללי, ושאין לו עניין אישי/ניגוד עניינים בייפוי הכוח.
מסמך משפטי זה, מהווה חלופה לצו מינוי אפוטרופוס הניתן על ידי בימ"ש, במידת הצורך.

יתרונותיו של המסמך רבים, וביניהם:

  1. החוק מעניק לאדם את חופש הבחירה המלא למנות עבור עצמו אדם (אחד או יותר), עליו הוא סומך, שיטפל בענייניו.
  2. עריכת המסמך מאפשרת לדלג על שלב מינוי האפוטרופס דרך ביהמ"ש, במקרה בו אדם הופך ללא כשיר.


עריכת המסמך מבעוד מועד, מאפשרת לאדם (המכונה לעניין זה "ממנה") לרדת לפרטי פרטים, באשר לאופן בו ירצה שיטפלו בענייניו – האישיים, הכספיים והרפואיים, ולתת הנחיות מקדימות במגוון נושאים, לדוגמא:

  1. כיצד לנהל את כספיו ורכושו – מי רשאי לנהל את חשבון הבנק וכיצד, האם להשקיע את חסכונותיו ובאיזה אופן, האם לאפשר מתן הלוואות, מתנות או תרומות (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק).
  2. האם להכניס מטפל הביתה? אם כן – מהם אמצעי הזהירות שיש לנקוט כדי להגן על זכויותיו של הממנה.
  3. הוראות באשר למפגשים משפחתיים וחברתיים
  4. עניינים רפואיים
  5. אופן קבלת ההחלטות בענייניו
  6. סיבות לביטול המינוי


הממנה רשאי למנות מיופה כח אחד או יותר, וכמובן – חייבים להיות בין הצדדים יחסי אמון מלאים, כך שהממנה סומך לחלוטין  על מיופה/י הכח מטעמו.
לאחר חתימתם של הממנה ומיופי הכח על יפוי הכח המתמשך, תפקיד עורכת הדין את המסמך (באופן מקוון) במערכת האפוטרופוס הכללי.
יפוי הכח יופעל ויאושר לשימוש בידי מיופי הכח רק לאחר שיתמלאו התנאים הקבועים בו (למשל – קבל חוות דעת מרופא מומחה אשר קובע כי הממנה אינו כשיר עוד להחליט עבור עצמו).
בימים כתיקונם, אנחנו מעדיפים שלא להתעמק ב"מה יקרה אם"... אבל – חשוב מאוד לקחת אחריות על עתידנו, ולהפקיד את הסמכויות המפורטות בידי מי שאנחנו סומכים עליו לחלוטין, ולא לחכות לשעת צרה, אז ייתכן ולא נוכל להשמיע את דעתנו.

מאחלת לכולנו, בריאות טובה ואריכות ימים!