יעוץ וליווי למעסיקים

לפי חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) התשס"ב 2002, המעסיק מחויב  ליידע את העובד בכתב אודות תנאי עבודתו, בתוך 30 ימים מהיום בו התחיל לעבוד. הדרך הנוחה והיעילה ביותר לעשות זאת, היא באמצעות הסכם, המותאם למקום העבודה ולתנאיו של העובד.

 

יש מספר סוגים של הסכמי עבודה, וחשוב להתאים את החוזה הנכון גם למעסיק וגם לתנאי העסקת העובד הספיציפי – תנאים שסוכמו עם עובד אחד, לא יתאימו בהכרח גם להעסקתו של עובד אחר.
במסגרת ההסכם, לא ניתן להתנות או לוותר על זכויות שיש לעובד מכוח חוק, צו הרחבה או הסכם קיבוצי. כלומר - תנאי ההסכם יכולים להוסיף על זכויותיו של העובד הקבועות בחוק, אולם לא לגרוע מהן. חשוב להדגיש - כל סעיף המנוגד לזכויות המוקנות לעובד כאמור לעיל, איננו מחייב את העובד גם אם זה חתם עליו.

הסכם עבודה כולל :

  1. הגדרת תפקידו של העובד
  2. זכויותיו וחובותיו של העובד
  3. שכר
  4. שעות עבודה
  5. זכויות סוציאליות – קרן פנסיה / ביטח מנהלים / קרן השתלמות
  6. כמות ימי חופשה
  7. תנאים נלווים – כגון טלפון נייד, מחשב, רכב וכיו"ב
  8. סעיפי שמירת סודיות וקניין רוחני – במידת הצורך