טפסים שימושיים להורדה

מקרקעין

בקשה לרישום במקרקעין

שטר העברת זכות שכירות

טופס מסמ"ק 7000 א - הצהרת רוכש זכות במקרקעין/באיגוד - הצהרה משלימה להצהרה ראשית

שטר מכר

בקשה לרישום הערת אזהרה

טופס מסמ"ק 7003 - בקשה לפריסת מס שבח מקרקעין

טופס מסמ"ק 7000 - הצהרה על מכירה ורכישת דירת מגורים מזכה שאינה כוללת זכויות בניה קיימות או צפויות ומבוקש בגינה פטור.

דיני עבודה

טופס הודעה לעובד

טופס 161א - הודעת עובד

טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה

טופס 101 - כרטיס עובד

צוואות וירושות

בקשה לצו ירושה

בקשת צו קיום צוואה

בקשה להעתקי צווים

הודעה ליורש על פי דין